NES & NES s.r.o., Bystřice pod Hostýnem , Komenského 1260

ZÁRUČNÍ LIST

 

Vážený spotřebiteli, děkujeme, že jste si při nákupu vybral právě námi dodanou obuv. Obuv je určena pro mažoretkový sport. Naším cílem je Vaše spokojenost, a proto si Vás dovolujeme upozornit na několik zásad, jak zakoupenou obuv užívat, udržovat a ošetřovat.

Při vybírání obuvi dbejte prosím na to, aby zvolený typ, velikost a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Případné přírodní znaky, vrásky, jizvy, nerovnoměrná kresba a částečná rozdílnost povrchu není chybou, ale módním prvkem.

Obuv používejte jen na účel, na který je určena. Novou obuv noste nejdříve kratší dobu, aby se přizpůsobila tvaru nohy. Nově zakoupenou obuv před jejím prvním použitím ošetřete dle pokynů uvedených pro správné ošetřování obuvi.

Při obouvání používejte obouvací lžíce, a to tak, že ji vložíte do paty, nikoli na stélku obuvi. Při nevhodném obouvání může dojít k protržení stélky, nebo k polámání patní části obuvi. Při šněrování obuvi postupujte tak, že utahujete šněrovadla směrem od spodních dírek k vrchním přiměřenou silou. Pokud zatáhnete za šněrovadla na jejich koncích neúměrně velkou silou, dojde k vytržení oček, případně poškození šněrovadel. Obuv obouvejte a vyzouvejte jen volnou v rozšněrovaném stavu. V opačném případě dojde k roztržení svrškového materiálu. Obuv se zipem zapínejte opatrně, nikdy ne silou.

Při sportovní výkonu dojde k provlhnutí obuvi. Provlhlou obuv je vždy nutné vysušit, ale nikdy ji nesušte prudce (na topení), ale vycpěte ji např. novinovým papírem a nechte proschnout při pokojové teplotě. Pokud budete obuv sušit při vysoké teplotě, dojde k porušení soudržnosti lepených spojů nebo také k popraskání svršku obuvi. Po vyschnutí obuvi je nutné ji ošetřit dle návodu na správné ošetřování obuvi. Pokud obuv nenecháte proschnout a neprovedete ošetření obuvi, může dojít k rezavění kovových částí a následnému zašpinění obuvi.

Při zvýšeném pocení nebo provlhnutí může obuv částečně pouštět barvu. Prosíme respektujte to při výběru punčoch a ponožek. Obuv často střídejte, obzvláště ve vlhkém počasí. Obuv není vodotěsná! Chraňte ji před silným promáčením, dále před stykem s chemikáliemi, rozpouštědly, tuky a tvrdými nebo ostrými předměty. Po vyzutí napněte obuv na napínák příslušné velikosti. U obuvi ze syntetických materiálů (koženka) se vyhýbejte náhlým změnám teplot, převážně mrazu. Žádnou obuv nelze prát v pračce. Obuv doporučujeme denně ošetřovat. Kovové části obuvi je nutné po každém použití vyleštit, aby nedocházelo k jejich zmatnění. Pokud obuv delší dobu nepoužíváte, je nutné ji alespoň jednou za dva týdny ošetřit dle návodu na správné ošetřování obuvi a vyleštit kovové části. Prodloužíte tím její životnost. Obuv uskladněte volně, případně v prodyšném materiálu. Nikdy obuv neskladujte v igelitovém pytlíku. Na námi dodanou obuv poskytujeme garanci na výrobní vady v délce 24 měsíců od data prodeje.

Správné ošetřování obuvi:

Povrch obuvi zbavte nečistot vhodným kartáčkem. Suchý povrch lehce nakrémujte krémem v příslušném barevném odstínu a vyleštěte. K docílení vodoodpudivosti povrchu obuvi použijte impregnační prostředky. Kovové části obuvi je nutné po každém použití vyleštit, aby nedocházelo k jejich zmatnění.

Samoleštící prostředky nejsou vhodné k ošetřování obuvi!

Správné čištění obuvi:

K čištění obuvi použijte SHOEBOYS Multi Clean. Nejprve obuv zbavte hrubých nečistot vhodným kartáčkem. Aplikujte přípravek dle přiloženého návodu. Po vyčištění otřete materiál hadříkem. Po uschnutí je potřeba materiál ošetřit správným přípravkem, aby došlo k jeho vyživení.

K čištění obuvi nepoužívejte chemikálie. Samoleštící prostředky nejsou vhodné k ošetřování obuvi!

 

V případě, že se na obuvi objeví závada, je nutné ji reklamovat ihned při jejím zjištění a to v místě, kde byla zakoupena. K případné reklamaci předejte jen obuv řádně vyčištěnou, s platným dokladem o zakoupení, s tímto záručním listem. Reklamaci je nutné opatřit popisem vady v písemné formě. Obuv nelze přijmout k posouzení, pokud její stav je v rozporu se všeobecně platným hygienickým standardem (Zákon č.258/2000sb O ochraně veřejného zdraví). Záruka se vztahuje na jakost a výrobní vady, nikoli na běžné opotřebení. V žádném případě není možno zaměňovat lhůtu pro uplatnění reklamace s životností obuvi. To znamená s dobou, po kterou při správném užívání, údržbě a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, účelovosti a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Poškození vzniklé nedodržením zásad správného užívání a ošetřování obuvi nemůže být předmětem reklamace.