Nosič kol v Bystřici pod Hostýnem

 

 

Zadní nosič kol na tažné zař. MEDA 3

cena jen 100 kč za den !

 

Zadní nosič kol na tažné zařízení MEDA 3 zaručuje snazší, rychlejší a bezpečnější upevnění a přepravu jízdních kol, jakož i bezpečnější a rychlejší přesun vašim automobilem, a to jak doma, tak i v zahraničí. Lze přepravovat kola silniční, horská, treková, dětská, trialová atd. Toto zařízení vám zaručí bezpečný převoz vašich jízdních "miláčků" a umožní vám tak poznávání přírodních krás v sedle i na vzdálených místech, a to jak na cestách, cyklistických trasách i v terénu.Nosič MEDA 3 je navržený tak, aby vyhovoval uživateli.
Upevnění nosičů na kouli tažného zařízení i samotných kol je tak snadné, že je bez problémů zvládne i hezčí polovina lidstva a není tím pádem omezována nutnou asistencí pánů tvorstva. Nesrovnatelné jsou rovněž jízdní vlastnosti automobilu se zadním nosičem kol vůči automobilu se střešním nosičem, nemluvě o nízkých viaduktech, podzemních i domácích garážích ! Navíc sklopení nosiče (i s koly) umožňuje přístup do kufru automobilu kdykoliv během výletu či dovolené. Nosič není určen pro vozidla se čtvercovými SPZ.

 • MEDA 3 český výrobek - atest č. 8 SD 2931
 • + nástavec na 4.kolo
 • počet jízdních kol: 4 kola
 • Průměr rámu kola: 22-75mm
 • Hmotnost: 18kg
 • Max.hmotnost nákladu: 45kg
 • Konektor: 7-pólový
 • Max.šíře vozidla: 1850mm


 

 

Cena pronájmu nosiče MEDA 3 je stanovena na 100kč za den.

Záloha na zapůjčení nosiče MEDA 3 je stanovena na 5000kč.

 

 

Rezervace nosiče MEDA 3

na

 

nes@botynes.cz

 

 

PODMÍNKY - Všeobecné podmínky pro zapůjčení nosiče kol

 1. Nosiče se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let
 2. Cena pronájmu nosiče MEDA3 je stanovena na 100,-Kč/den.
 3. Záloha na zapůjčení je stanovena na 5 000,-Kč.
 4. Při osobním odběru nosiče zákazník současně podepíše Smlouvu o pronájmu nosiče MEDA3 a zaplatí Zálohu na zapůjčení nosiče.
 5. Výše uvedená  záloha na zapůjčení zůstane u pronajímatele po celou dobu pronájmu nosiče kol.
 6. Vyúčtování záloh se provede po vrácení nosiče pronajímateli dle platného ceníku v návaznosti na počet dní zápůjčky nosiče kol.
 7. Při poškození jednotlivých částí předmětu smlouvy zaviněného zákazníkem se zákazník zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení nákladů na jejich opravu dle aktuálního ceníku v servisním středisku.
 8. Při ztrátě předmětu smlouvy se zákazník zavazuje k okamžitému uhrazení v plné výši dle platného ceníku pronajímatele - tzn. částka, která byla uhrazena při obdržení nosiče kol, bude v plné výši použita k úhradě ztraceného nosiče kol.
 9. V případě vrácení předmětu smlouvy poštou, ručí zákazník za jakékoliv poškození či ztrátu, a zavazuje se neprodleně k plné úhradě škody.
 10. Ztrátu, zcizení nebo zničení předmětu smlouvy je zákazník povinen neprodleně oznámit pronajímateli.

 

 

SMLOUVA - Smlouva o pronájmu nosiče kol

Pronajímatel:

Karas Vlastimil

Komenského 1260

Bystřice pod Hostýnem

   
Zákazník: ..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
 
 
I.
 1. Předmětem této smlouvy je pronájem nosiče kol MEDA 3 + nástavec na 4.kolo,
 2. a příslušenství : 8x popruh, úchyt na 4.kolo, 2x klíč k zamknutí, klíč utahovací 32-30, imbusový klíč
 3. Doba pronájmu předmětu smlouvy:..................................................
II.
 1. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá předmět smlouvy zákazníkovi na předem stanovenou dobu k osobnímu užívání za níže stanovených podmínek.
III.
 1. Cena pronájmu předmětu smlouvy je stanovena na 100,- Kč za den.
 2. Při předání předmětu smlouvy bude zákazníkem předána záloha - finanční hotovost 5000,-kč. Pronajímatel vystaví při obdržení platby doklad na přijatou platbu - zálohu.
 3. Záloha zůstane u pronajímatele po celou dobu nájmu a bude zákazníkovi vrácena po vrácení přístroje.
 4. Při navrácení předmětu smlouvy zákazníkem pronajímateli bude ze složené částky odečtena částka ve výši rovnající se počtu dnů zapůjčení x 100,- Kč.
 5. Pokud hrozí z jakéhokoliv důvodu překročení dohodnuté doby pronájmu, je zákazník o této skutečnosti povinen neprodleně informovat pronajímatele. Nejpozději však v den, který byl stanoven jako den vrácení. Pokud tuto povinnost zákazník nesplní, bude mu za každý den nesjednaného užívání započtena částka ve výši dvojnásobku denní sazby, tj. 200,- za každý den prodlení.
 
IV.
 1. Při poškození jednotlivých částí předmětu smlouvy zaviněného zákazníkem se zákazník zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení nákladů na jejich opravu dle aktuálního ceníku servisního střediska.
 2. Při ztrátě části předmětu smlouvy se zákazník zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení této části v plné výši dle platného ceníku servisního střediska.
 3. V případě vrácení předmětu smlouvy poštou ručí zákazník za jakékoliv poškození či ztrátu a zavazuje se k neprodlené úhradě v plné výši.
 4. Ztrátu, zcizení nebo zničení předmětu smlouvy je zákazník povinen neprodleně oznámit pronajímateli.

 

V.
 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá strana vlastní originál.
 2. Obě strany stvrzují svými podpisy, že smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku a není nevýhodná pro žádnou ze smluvních stran.
 3. Svým podpisem zákazník rovněž stvrzuje převzetí veškerého zařízení v plně funkčním stavu.

 

Karas, Komenského 1260, Bystřice pod Hostýnem, 768 61

nes@botynes.cz . www.botynes.cz