NES

      
      hlavní strana   |   kontakt   |   jak objednat   |   jak vybrat správnou velikost   |   jak obuv udržovat   |   kde mohu nakoupit

 

Záruční list k obuvi značky NES

 

NES & NES s.r.o.

Bystřice pod Hostýnem , Komenského 1260

 

ZÁRUČNÍ LIST

 

 

Vážený spotřebiteli,

děkujeme, že jste si při nákupu vybral právě námi dodanou obuv. Naším cílem je Vaše spokojenost, a proto si Vás dovolujeme upozornit na několik zásad, jak zakoupenou obuv udržovat a ošetřovat. Při vybírání obuvi dbejte prosím na to, aby zvolený typ, velikost a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Obuv používejte jen na účel, na který je určena. Obuv často střídejte. Novou obuv noste nejdříve kratší dobu, aby se přizpůsobila tvaru nohy. Při obouvání používejte obouvací lžíce, a to tak, že ji vložíte do paty, nikoli na stélku obuvi. Při nevhodném obouvání může dojít k protržení stélky, nebo k polámání patní části obuvi. Po vyzutí napněte obuv na napínák příslušné velikosti. Obuv se zipem zapínejte opatrně, nikdy ne silou. Případné přírodní znaky, vrásky, jizvy, nerovnoměrná kresba a částečná rozdílnost povrchu není chybou, ale módním prvkem. Při zvýšeném pocení nebo provlhnutí může obuv částečně pouštět barvu. Prosíme respektujte to při výběru punčoch a ponožek. Obuv často střídejte, obzvláště ve vlhkém počasí. Obuv není vodotěsná! Chraňte ji před silným promáčením, dále před stykem s chemikáliemi, rozpouštědly, tuky a tvrdými nebo ostrými předměty. Provlhlou obuv nikdy nesušte na topení, ale vycpěte ji např. novinovým papírem a nechte proschnout při pokojové teplotě – mohlo by dojít k porušení soudržnosti lepených spojů nebo k popraskání svršku obuvi. Pokud obuv nenecháte proschnout, může dojít k rezavění kovových částí. U obuvi ze syntetických materálů se vyhýbejte náhlým změnám teplot, převážně mrazu. Žádnou obuv nelze prát v pračce. Nově zakoupenou obuv ihned ošetřete dle pokynů uvedených níže. Obuv doporučujeme denně ošetřovat, prodloužíte tím její životnost. Na námi dodanou obuv poskytujeme záruku na výrobní vady v délce 24 měsíců od data prodeje.

 

Správné ošetřování obuvi:

 

Useň – Povrch obuvi zbavte nečistot vchodným kartáčkem. Suchou useň lehce nakrémujte krémem v příslušném barevném odstínu a vyleštěte.

 

Vlasové materiály - velur nebo nubuk – Povrch obuvi překartáčujte vhodným kartáčkem a naneste rozprašovací impregnační přípravek. Nikdy nekrémujte.

 

Syntetické materiály – Podle struktury materiálu se řiďte instrukcemi pro useň nebo vlasové materiály.

 

K docílení vodoodpudivosti povrchu obuvi použijte impregnační prostředky.

 

Samoleštící prostředky nejsou vhodné k ošetřování obuvi!

V případě, že se na obuvi objeví závada, je nutné ji reklamovat ihned při jejím zjištění a to v místě, kde byla zakoupena. K případné reklamaci předejte jen obuv řádně vyčištěnou, s platným dokladem o zakoupení, s tímto záručním listem. Reklamaci je nutné opatřit popisem vady v písemné formě. Obuv nelze přijmout k posouzení, pokud její stav je v rozporu se všeobecně platným hygienickým standardem (Zákon č.258/2000sb O ochraně veřejného zdraví). Záruka se vztahuje na jakost a výrobní vady, nikoli na běžné opotřebení. V žádném případě není možno zaměňovat lhůtu pro uplatnění reklamace s životností obuvi. To znamená s dobou, po kterou při správném užívání, údržbě a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, účelovosti a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Poškození vzniklé nedodržením zásad správného užívání a ošetřování obuvi nemůže být předmětem reklamace. Obuv je balena v recyklovatelném obalu. Chraňte prosím životní prostředí.

 

Číslo vzoru obuvi:                                              Datum prodeje: